Proposed development at / Datblygiad arfaethedig yn: Cromwell House, 1-3 Fitzalan Place, Cardiff

ENGLISH

easyHotel UK Ltd is intending to apply for full planning permission for the development of a new hotel on land at Cromwell House, 1-3 Fitzalan Place, Cardiff, CF24 0ED.

CYMRAEG

Mae easyHotel UK Ltd yn bwriadu gwneud cais am ganiatâd cynllunio llawn ar gyfer datblygu gwesty newydd ar dir Cromwell House, 1-3 Fitzalan Place, Caerdydd, CF24 0ED.

Click here for information and feedback forms

Skelton - Land to the east and west of Saltburn Lane

HOW PLANNING

on behalf of

Skelton Farming Ltd.

Are informing you of the proposed residential development

at land to the east and west of Saltburn Lane

Click here for information and feedback forms